Aschelminthes ppt. A BARLANGOK ÉLŐVILÁGA

Látták: Átírás 1 "A" típusú tantárgyak Állatszervezettan I. Szabó Terézia Tantárgyfelelős beosztása Főiskolai docens Az állatszervezettani oktatás az állattan klasszikus morfológiai területén belül az organológiai és histológia férgek kezelési rendje dolgozza fel funkcionális, összehasonlító és kísérleti módszerrel.

Egyrészt alapozó jellegű más állattani tárgyaknak élettan, emberanatómia. Bevezető ismeretek. Fejlődéstan: Az egyedfejlődés és törzsfejlődés. Az embrionális fejlődés főbb szakaszai. Posztembrionális fejlődés és típusai az állatvilágban. Histológia: Az állati test szöveteinek aschelminthes ppt jellemzői. Az állati test szervrendszereinek, szerveinek makro- és mikroanatómiája.

Mozgás váz- és izomrendszer. A váz formái. Egysejtűek és gerinctelenek vázképződményei. A gerincesek vázrendszerei. Az egysejtűek és a gerinctelenek aktív mozgásának felépítő elemei és jellemzőik. A gerincesek izomzata. A táplálkozás szervei, az emésztőkészülék. Gerinctelen aschelminthes ppt táplálkozási típusai, a bélcsatorna tagolódása és függelékei. A gerinces állatok emésztőkészülékének aschelminthes ppt anatómiája.

A légzőkészülék. Diffúz légzés. Ektodermális eredetű légzőszervek. Gerinces állatok légzőszerveinek részletes anatómiája. A kiválasztás. Egysejtűek és a gerinctelen állatok kiválasztó és ozmoregulációs szervei.

A minket érdeklő szárazföldi barlangokban a szerves élet alaptényezői: általában fagypont feletti hőmérséklet, nedvesség vagy víz, oxigén és táplálék. A barlang földrajzi helyzete, tengerszint feletti magassága, a bezáró kőzet minősége és vastagsága, az üreg nagysága és mélysége, az üregrendszer hossza és bonyolultsága, a bejáratok száma és helye, külső vagy belső vízbefolyás; állóvizek megléte vagy hiánya, a kitöltő üledékek minősége és mennyisége stb. A aschelminthes ppt során ható történeti tényezők összeműködésének végeredménye a barlang mai, aktuális állapota.

A gerincesek kiválasztószervei. Évközi ellenőrzés módja: Zárthelyi dolgozatok: 1. A tárgy előírt külső szakmai gyakorlatai: A kötelező ill. Tankönyvkiadó, Durucz I. Tankönyvkiadó, Budapest, Hollósi G.

A BARLANGOK ÉLŐVILÁGA

Tankönyvkiadó, Budapest, Odorfer M. Tankönyvkiadó, Budapest, Törő I. Medicina, Budapest Törő I. Medicina, Budapest, Vígh H.

PPT - A Metazoa filogénia feltételezett útvonalai PowerPoint Presentation - ID

Tankönyvkiadó, Budapest Victor Eroschenko: Atlas os histology. Philadelphia, A tantárgy tárgyi szükségletei és ellátása: Állattani előadó és labor állatszervezettani, szövettani és állatélettani megfigyeléshez, kísérletekhez szükséges eszközökkel felszerelve 1 nem bélben élő paraziták emberben "A" típusú tantárgyak Állatszervezettan gyakorlat I.

Szabó Terézia Tantárgyfelelős beosztása Főiskolai docens A tárgy az állati szervezet makroanatómiai és szövettani bemutatását végzi bonctani és mikroszkópos gyakorlati foglalkozások keretében. A mikroszkóp használata. Alapszövettan hámszövetek, kötő- és támasztószövetek, izomszövetek, idegszövet.

A szövetek sajátosságai különböző szervekben és szervezetekben. Az egysejtűek és a gerinctelen állatok főbb típusállatainak makroszkópos és mikroszkópos vizsgálata: egysejtűek, szivacsok csalánozók megfigyelése. Lapos-hengeres és gyűrűsférgek boncolása és szerveik mikroszkópi vizsgálata. Puhatestűek, ízeltlábúak osztályaiban a főbb típusállatainak vizsgálata. Zárógyakorlat 4. Aschelminthes ppt Terézia: Állatszervezettani gyakorlatok I.

Szabó Terézia: Állatszervezettani gyakorlatok II. Boncolási gyakorlatok ábragyűjtemény. Budapest, Sass M. Tankönyvkiadó Budapest, Vajon I. Tankönyvkiadó, Budapest Zboray G. Az állati test szerveződési szintjeit, fejlődését, szövettanát, és anatómiáját tartalmazza. A keringési rendszer. A nyílt zárt keringési rendszer jellemzői. A gerinctelen állatok keringése. A gerinces állatok keringési rendszereinek evolúciója. A szív. Artériás és vénás rendszer jellemzői.

Az állatok szaporodása. Az ivarszervek felépítése. Az idegrendszer. Alacsonyabbrendű állatok ingerjelenségei. A diffúz idegrendszer. A központosult idegrendszer felépítése: dúcidegrendszer és csőidegrendszer evolúciós áttekintése és jellemzői. Az endokrin rendszer fejlődéstörténete. A gerinctelen állatok és a gerincesek hormontermelő szervei.

Az érzékszervek típusai. Az egyes állati törzsek jellemző érzékszerveinek felépítése. Évközi ellenőrzés módja: Zárthelyi dolgozat: I. Keringési rendszer. A szaporodás. Neuroendokrin rendszer. Az aschelminthes ppt 4.

Dr Robert Cassar - Home Facebook.

Tankönyvkiadó, Csoknya M. Medicina, Budapest, Aschelminthes ppt tantárgy tárgyi szükségletei és ellátása: Állattani előadó és labor állatszervezettani, szövettani és állatélettani megfigyeléshez kísérletekhez szükséges eszközökkel felszerelve 3 4 "A" típusú tantárgyak Állatszervezettan gyakorlat II.

Tantárgy kódja BI Meghirdetés féléve 3 Összóraszám gyak. Szabó Terézia Aschelminthes ppt beosztása Főiskolai docens Az állati szervezet szövettani és anatómia felépítésének makroszkópos és mikroszkópos vizsgálata-boncolási és mikroszkópi vizsgálatokkal. A gerinces állatok főbb típusállatai: Csontos halak, kétéltűek szervezetének részletes anatómiája.

Hüllők testfelépítése. Madarak és emlősök bonctana és szövettana. Legány András Tantárgyfelelős beosztása Főiskolai tanár 1. A tantárgy általános célja Az elméleti órák fő aschelminthes ppt egyrészt a filogenaktikai összefüggések megismerése, másrészt emberi körférgek jelei általános iskolai biológia tanárok zoológiai ismereteinek megalapozása.

A tantárgy tartalma Az állatvilág rendszerezésének alapelvei és módszerei. A filogenetikai rendszerezés, rendszertani kategóriák, a zoológiai nómenklatúra. Az állatrendszertan története, kialakulása. A rendszerezés logikai műveletei.

A mesterséges és aschelminthes ppt rendszerek. A faj alatti és a faj feletti kategóriák. Zoológiai nevezéktan. Az Eucarióták főbb szerveződési irányai. Évközi ellenőrzés módja: nincs, mert kollokviummal zárul a félév. A tárgy előírt külső szakmai gyakorlatai: nincs 5. A kötelező ill.

Papp László: Zootoxonómia 6. A tantárgy tárgyi szükségletei és ellátása: előadóterem, írásvetítő, aschelminthes ppt. Legány András Tantárgyfelelős beosztása Főiskolai tanár Az állatrendszertan gyakorlat fő célkitűzése a praktikus fajismeret megalapozása hangsúlyosan a aschelminthes ppt fajokkal. Ennek során az elméleti előadások BI kapcsán megismert taxonokhoz tartozó fajok, amelyek az általános iskolai biológia tanár szakmai műveltségéhez szükségesek.

Határozási ismeretek. Évközi ellenőrzés módja: írásbeli és szóbeli beszámolók 4. A tantárgy tárgyi szükségletei és ellátása: Rendszertani laboratórium, a tanult állatok preparátumaival, írásvetítő, diavetítő, TV, videolejátszó, magnetofon, videofilmek, színes diák, számítógép CD meghajtóval, multimédiás CD lemezek. Legány András Tantárgyfelelős beosztása Főiskolai tanár Az elméleti órák fő célkitűzése egyrészt a filogenetikai aschelminthes ppt megismerése, másrészt az általános iskolai tanárok zoológiai ismereteinek megalapozása.

Phylum Cephalochordata. Phylum Vertebrata. Évközi ellenőrzés módja: nincs, mert szigorlattal zárul a félév.

One Radio Network / Dr. Robert Cassar - Ripped and Raw.

Legány András Tantárgyfelelős beosztása Főiskolai tanár Az állatrendszertan gyakorlat fő célkitűzése a praktikus fajismerete megalapozása hangsúlyosan hazai fajokkal. Ennek során az elméleti előadások BI során megismert taxonokhoz tartozó fajok, amelyek az általános aschelminthes ppt tanár szakmai műveltségéhez szükségesek.

Tantárgyfelelős beosztása Főiskolai docens Alapozó tárgy, mely az elemi szerkezet és működésformák sejtszintű integrációját teszi lehetővé. A pro- és eukarióta sejt. A sejtorganellumok.

A plazmamembrán szerkezete és funkciói. A membrántranszport jellemzői: diffúzió, csatornák, exo- és endocitózis. A sejtkapcsoló szerkezetek. A sejadhézió.

Myxozoa Ctenophora Cnidaria Metazoa Calcarea?? Hexactinellida Demospongiae?? Placozoa Metazoa megjelenése: Neoproterozoikum földtörténeti idő ~ mió — ,3 mió között során: Kriogén időszak — mió nagy eljegesedések, 2 alkalommal, sturti, marinoi~: Snowball Earth Bilateria kialakulása: már az Ediacara-időszakban Kambriumi evolúciós robbanás: Gyors makroevolúció Mai állattörzsek gyors megjelenése, aschelminthes ppt radiációja Metazoa megjelenése: Neoproterozoikum földtörténeti idő ~ mió — ,3 mió között során: Kriogén időszak — mió nagy eljegesedések, 2 alkalommal, sturti, marinoi~: Snowball Earth Bilateria kialakulása: már az Ediacara-időszakban — mió Kambriumi evolúciós robbanás: Gyors makroevolúció mások szerint: globális üledékhézag vége! Mai állattörzsek gyors megjelenése, részben: radiációja Deuterostomia Bilateria subregnum Eumetazoa monofiletikus csoport!

Az extracelluláris mátrix. A növényi sejtfal.

BIOLÓGIATANÁRI SZAK. NAPPALI TAGOZAT "A" típusú tantárgyak

Az eukarióta sejt intracelluláris membránrendszere. A maghártya, az endoplazmatikus retikulum, a Golgi-apparátus, a peroxiszómák és a lizoszómák szerkezete és működése. Az örökítőanyag szerveződése a sejtmagban. Az RNS- és fehérjeszintézis. A génexpresszió szabályozása. Az intracelluláris vezikuláris transzport és a sejtkompartmentek. A sejtek energiatermelése: a mitokondriumok, a légzési lánc és az ATP-szintetáz. A kloroplasztiszok és a fotoszintézis.

A sejt vázrendszere. A sejtmozgások, az izomműködés. A sejtek jelátvitele, az ioncsatornák a receptorok, aschelminthes ppt és intracelluláris hírvivő rendszerek. A sejt intracelluláris hírvivő rendszerek.

Lásd még